phím tắt trên macbook

1. Làm việc với dữ liệu trong Finder

+ Chọn tất cả: Command + A

+ Bỏ chọn tất cả: Command + Option + A

+ Để copy dữ liệu các bạn dùng tổ hợp phím: Command + C

+ Để paste thì dùng Command + V

+ Copy dữ liệu vào vị trí mới đồng thời xoá luôn file cũ: Command + Option + V

+ Quăng dữ liệu vào thùng rác: Command + Delete

+ Làm sạch thùng rác: Command + Shift + Delete

+ Tạo 1 file tương tự (Duplicate): Command + D

+ Tạo 1 Alias (shortcut như Win): Command + L

+ Xem thông tin (Get info): Command + I

+ Xem trước dữ liệu: Space bar

+ Tạo1 thư mục mới: Command + Shift + N

+ Mở nhanh thư mục Applications : Command + Shift + A

+ Mở nhanh thư mục Utilities : Command +Shift + U

+ Mở nhanh thư mục Desktop : Command + Shift + D

+ Go to Folder : Command + Shift + G

 

2. Ẩn cửa sổ và ứng dụng đang chạy

Tổ hợp phím Command + H sẽ ẩn toàn bộ cửa sổ và ứngdụng đang chạy xuống thanh Dock.

 

3. Tắt hoặc ẩn một chương trình nhanh chóng

+ Để tắt một chương trình đang chạy giữ phím Command+Tab.Giữ phím Command và dùng phím tab di chuyển đến chương trình cần tắt sau đó ấn phím Q

+ Để ẩn một chương trình đang chạy giữ phím Command+Tab.Giữ phím Command và dùng phím tab di chuyển đến chương trình cần ẩn sau đó ấn phím H

 

4. Đôi lúc trong quá trình sử dụng chiếc máy Mac của bạn sẽ bị đứng bởi một số phần mềm nào đó. Một số bạn chọn cách shutdown bằng các giữ nút nguồn cho đến khi tắt máy. Nếu sử dụng cách này thường xuyên ổ cứng của bạn chắc chắn sẽ bị lỗi. Để khắc phụctình trạng này các bạn có thế dùng cách sau: Force Quit ứng dụng đangchạy để khởi động lại máy.

Giữ tổ hợp phím Command + Option + Shift + Escape khoảng 2-3s để Force quit ứng dụng đang chạy

 

5. Phím tắt để tắt máy, khởi động lại máy, cho máy vào trạng thái Sleep, tắt nhanh màn hình

+ Để tắt máy các bạn ấn phím Control + Option + Command+Eject

+ Để hiển thị bảng lựa chọn tắt máy, khởi động lại máy hoặc sleep các bạn ấn phím Control + Eject

+ Để khởi động lại máy các bạn giữ phím Control + Command sau đó ấn phím Eject

+ Để cho máy vào trạng thái Sleep các bạn giữ phím Option +Command sau đó ấn phím Eject

+ Để tắt nhanh màn hình nhưng không tắt máy hẳn, nhấn Control +Shift + Eject

*Lưu ý: phím Eject trong các tổ hợp phím trên có thể thay thế bằng phím nguồn.

 

6. Soạn thảo văn bản

+Chọn tất cả: Command + A

+ Copy một đoạn: dùng tổ hợp phím Command + C

+ Cut một đoạn: ta nhấn Command + X

+ Paste: ta dùng Command + V

+ Di chuyển lên 1 màn hình: Fn + phím Up hoặc Down

+ Di chuyển con trỏ soạn thảo đến đầu/cuối câu: Fn + phímLeft/Right

+ Di chuyển con trỏ soạn thảo đến trước/sau 1 từ: Option + phímLeft/Right

 

7. Chụp ảnh màn hình

*Chụp và lưu thẳng ra Desktop:

+ Chụp toàn màn hình: Command + Shift + 3

+ Chỉ chụp một cửa sổ: Command + Shift + 4 + Space bar

+ Chụp một phần mình muốn: Command + Shift + 4 và kéo thả chuộtđể chọn vùng muốn chụp

 

*Chụp và lưu vào Clipboard (cách này sau khi chụp bạn mởPhotoshop hoặc Preview để paste vào trước khi xuất ra thành file ảnh)

+ Chụp toàn màn hình và lưu vào bộ nhớ: Command +Control + Shift +3

+ Chụp theo vùng chọn, bạn nhấn 4 phím này, sauđó kéo chuột chọn 1 vùng để chụp: Command+ Control + Shift +4


+ Chỉ chụp 1 cửa sổ: Command + Control + Shift +4 + Space bar

 

*Chụp ảnh màn hình trên máy chạy Windows 7 quaBoot Camp: nhấn Fn + Shift + F11, sau đó mở công cụ Paint có sẵn trong Windowslên và paste vào

 

8. LÀM VIỆC NHANH VỚI SAFARI

Trong cửa sổ Safari:

+ New tap: Command + T

+ Refresh: Command + R

+ Bôi đen address bar:Command + L

+ Bôi đen của sổ tìm kiếm Google:Command +Option + F

+ Gửi email giao diện trang web mình đangxem: Command + I

+ Gửi email địa chỉ trang web mình đang xem:Command + Shift + I

 

9. Phần chung

+ Hiệu ứng đẹp khi mở Launchpad: Fn + Shift +F4 hoặc Shift + F4

+ Hiệu ứng đẹp khi mở Mission Control: Fn +Shift + F3 or Shift + F3

+ Đóng cửa sổ đang làm việc: Command + W

+ Thu nhỏ cửa sổ làm việc: Command + M

+ Thoát ứng dụng: Command + Q

+ Mở Preferences của ứng dụng đang chạy:Command + ,

+ Mở Spotlight (Tìm kiếm nhanh trên Mac) :Command + Space bar

Tổ hợp phímChức năng
Option hoặc AltHiển thị tất cả phân vùng khởi động (Startup Manager)
ShiftKhởi động với Safe Mode
CKhởi động từ DVD, CD, USB
TKhởi động trong Target disk mode Target disk mode (chế độ này cho phép Mac khởi động qua cổng FireWire hay Thunderbolt. hoặc kết nối với 1 máy Mac khác như ổ đĩa ngoài.)
NKhởi động từ NetBoot server - bạn có thể cài hoặc khởi động OS X thông qua mạng sử dụng dịch vụ OS X Server.
XKhởi động trực tiếp vào Mac OS X (khi không có phân vùng cài OS X có sẵn)
DKhởi chạy chế độ kiểm tra phần cứng (Apple Hardware Test)
Command-RSử dụng OS X Recovery (từ OS X Lion về sau)
Command-Option-RSử dụng Internet Recovery trên những máy có hỗ trợ
Command-VKhởi động vào Verbose Mode
Command-SKhởi động vào Single User Mode
Command-Option-P-RRESET NVRAM (nhấn và giữ tổ hợp phím cho đến khi Mac phát ra tiếng khởi động 2 lần. Có tác dụng giải phóng PRAM đưa về cấu hình mặc định của display setting, time and date, time zone, speaker volume, DVD setting, Region.)
Giữ phím Media Eject (⏏) , F12, hoặc Chuột hoặc bấm trackpadEject ổ di động

Tài liệu tham khảo: Apple.com

Comments